Welkom!

WSV "Het Esmeer" heet u van harte welkom in onze jachthaven, midden in de Bommelerwaard. Een uitstekend gebied om te recreëren en te genieten van de prachtige omgeving, natuur en bezienswaardigheden. Onze jachthaven heeft vele faciliteiten. Naast drinkwater en elektra, dat beschikbaar is op alle steigers, is er een goede toilet en was/douche accommodatie waar u gratis gebruik van kan maken. In de avond- en nachturen is dit gebouw afgesloten maar u kunt zich, met uw passantensleutel, te allen tijde toegang verschaffen. Vriendelijk verzoeken wij u om het gebouw, na gebruik in de avond- en nachturen, weer af te sluiten. Ook een was/droogcombinatie is aanwezig, zodat u tijdens het verblijf de was kan doen.
Iedere haven heeft reglementen, zo ook de onze. Zo staat er een link naar het havenreglement en verzoeken u deze in acht te nemen. Tevens vindt u een link naar de bezienswaardigheden in de Bommelerwaard. De kosten voor uw verblijf bedragen €1,45 per strekkende meter per dag. Daarnaast betaalt u €0.73 toeristenbelasting p.p.p.n. indien u niet woonachtig bent in de gemeente Zaltbommel.

Hoe bereikt u onze haven?

De haven van WSV Het Esmeer bevindt zich aan Het Esmeer, een voormalige zandafgraving nabij de Afgedamde Maas. Komende vanuit de richting van de Merwede is de haven te bereiken door na de Wilhelminasluis bij Andel na ca. 20 minuten varen, direct na de loswal bij Poederoijen linksaf het Esmeer op te gaan. Komt u vanuit de richting Heusden, dan vaart u ca. 700 m. voorbij de pont Aalst - Veen (bij jachtwerf Neptunus) rechtsaf het Esmeer op.

Na ca. 400 m. arriveert u bij onze haven.

Wij wensen u een prettig verblijf!

De Havenmeester.

Havenreglement Passanten

1. In de haven zijn de in Nederland geldende wetten en vaarreglementen van toepassing.
2. U bent vanaf 12:00 uur havengeld verschuldigd.
3. In of bij de haven mag slechts voorzichtig en met zéér matige snelheid gevaren worden; maximaal 3 km/uur.
4. Ophangen van bijboten in davits is toegestaan mits dit geen hinder veroorzaakt en de doorvaart niet belemmert. De havenmeester heeft het recht bijboten, die overlast bezorgen, te verwijderen.
5. Het is verboden op enigerlei wijze de accommodaties, de terreinen en het water van de vereniging te verontreinigen.
6. Leidingwater mag niet worden verspild of voor dekspoeling e.d. worden gebruikt.
7. Honden en andere huisdieren moeten op de steigers en op het terrein zijn aangelijnd of worden gedragen.
8. Voorwerpen mogen niet onbeheerd worden achtergelaten. Gevonden voorwerpen dienen bij de havenmeester te worden aangemeld.
9. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van privé-eigendommen en voor persoonlijke ongevallen, in welke vorm dan ook.
10.De vaartuigen dienen uitsluitend aan de daartoe bestemde voorzieningen te worden afgemeerd.
11. Het is verboden in de jachthaven te zwemmen of te spelevaren, en te vissen vanaf de steigers. Men dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat op de steigers normale doorgang kan plaatsvinden.
12. Het is verboden de rust in de haven te verstoren, o.a. door over steigers te rennen, motoren of aggregaten te laten draaien of radio/TV apparatuur met een hinderlijk volume in werking te hebben.
13. Het is verboden toiletten met afvoer buitenboord in de haven te gebruiken.
14. Het parkeren van auto's en het stallen van rijwielen of bromfietsen is alleen toegestaan op het daarvoor aangewezen parkeerterrein.
15. Het is verboden aan boord of op de steigers gebruik te maken van een barbecue.
16. Aanwijzingen en beslissingen van de havenmeester dienen te worden opgevolgd en gerespecteerd door eenieder, die gebruik maakt van of aanwezig is op het terrein van de haven.