Tarieven

 MotorbootMotorbootZeilbootPer
 excl. BTWincl. BTWBTW-vrij 
Leden:    
Entreegeld €         200,00   €       200,00 eenmalig
Contributie €           56,35   €         56,35 jaar
Liggeld €             7,11  €               8,60  €             7,65 m2
Minimum liggeld €           97,65  €         118,16  €       105,00 plaats/jaar
     
Buitengewone leden    
Contributie €         127,75   €       127,75 jaar
Liggeld €           14,30  €             17,30  €         15,35 m2
Minimum liggeld €         195,25  €         236,25  €       210,00 plaats/jaar
       
Houders visboot      
Liggeld €         109,25  €         132,19  plaats/jaar
     
Hellinggebruikers    
Bijdrage  €           34,20  €             41,38  jaar
     
Volgboten €           34,20  €             41,38  jaar
     
Winterstalling te water    
Leden/buitengewone leden €             6,20  €               7,50  €             6,65 m1 (nov-apr)
Niet-leden €           23,75  €             28,74  €         25,50 m1 (nov-apr)
     
Winterstalling droog    
Leden/buitengewone leden €             5,00  €               6,05  €             5,35 m2 (nov-apr)
Minimumtarief €           93,00  €         112,53  €       100,00 boot/stalling
     
Passantentarief €             1,20  €               1,45  €             1,45 m1/dag
Minimumtarief €             4,96  €               6,00  €             6,00 boot/dag
     
Gebruik kraan    
Leden/buitengewone leden €           32,55  €             40,00  €         40,00 hijs
Niet-Esmeergebonden <7.5m1 €           69,75  €             85,00  €         85,00 hijs
Niet-Esmeergebonden >7,5m1 €         116,25  €         140,00  €       140,00 hijs
Liggeld onder de kraan  €             4,65  €               5,65  €             5,65 dag
Afspuiten boot €           13,95  €             17,00  €         17,00 keer
     
Werkuren    
Niet-gewerkte uren  €           30,00   €         30,00 uur
     
Electra    
Vastrecht €           28,93  €             35,00  €         32,00 jaar
Verbruik  €             0,21  €               0,25  €             0,25 KwH
     
     

Hiernaast ziet u onze tarieven die wij met onze watersportvereniging hanteren.